King & Queen Chaser DK0NL


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
2 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
3 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
6 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
7 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
8 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
9 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
10 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
11 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
12 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
13 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
14 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
15 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
16 01-Mar-2021    OT7L/P ON-02632 1
17 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
18 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
19 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
20 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
21 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
22 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
23 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 2
24 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
25 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
26 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
27 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
28 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
29 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
30 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
31 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01447 1
32 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01449 1
33 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01452 1
34 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01455 1
35 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01456 1
36 25-Mar-2021    ON3UA/P ON-01457 1
37 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
38 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
39 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
40 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
41 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 2
42 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
43 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
44 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
45 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
46 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
47 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
48 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
49 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 2
50 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 2
51 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 2
52 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
53 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
54 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 2
55 09-May-2021    ON3UA/P ON-01406 1
56 09-May-2021    ON3UA/P ON-02619 1
57 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
58 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
59 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
60 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
61 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 1
62 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 1
63 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
64 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
65 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-00457 1
66 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00891 1
67 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
68 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
69 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 1
70 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00342 1
71 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
72 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 2
73 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00593 2
74 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 1
75 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-00557 1
76 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
77 02-Nov-2021    ON3UA/P ON-02082 1
78 04-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00761 1
79 05-Nov-2021    OO7Z/P ON-00396 1
80 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 1
81 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 1
82 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 1
83 19-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02397 1
84 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-00004 1
85 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01067 1
86 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01069 1
87 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-02283 1
  95
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.042 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum