King & Queen Chaser DL2IAJ


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 2
2 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
3 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
4 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 1
5 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 1
6 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 2
7 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 3
8 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 1
9 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 1
10 13-May-2021    ON6WL/P ON-00180 1
11 13-May-2021    ON6WL/P ON-00185 1
12 13-May-2021    ON6WL/P ON-00202 1
13 13-May-2021    ON6WL/P ON-01598 1
14 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
15 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
16 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
17 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 1
18 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
19 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
20 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
21 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
22 31-May-2021    OT4V/P ON-00567 1
23 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
24 01-Jun-2021    ON5SEL/P ON-00587 2
25 17-Jun-2021    ON6EF/P ON-00542 1
26 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-00457 1
27 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00891 1
28 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
29 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
30 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
31 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
32 07-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00553 1
33 08-Aug-2021    ON4PRA/P ON-01431 1
34 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
35 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
36 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
37 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
38 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
39 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00272 1
40 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00273 1
41 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00274 1
42 02-Oct-2021    ON6WL ON-02013 3
43 02-Oct-2021    ON6WL ON-02713 3
44 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02139 1
45 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02140 1
46 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02168 1
47 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02535 1
48 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02539 1
49 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02543 1
50 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02544 1
51 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02547 1
52 07-Oct-2021    ON6WL/P ON-02548 1
53 08-Oct-2021    ON6WL/P ON-01642 1
54 14-Oct-2021    ON6WL/P ON-01640 1
55 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-00452 1
56 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02205 1
57 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02302 1
58 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 1
59 22-Oct-2021    ON3UA/P ON-00558 1
60 25-Oct-2021    ON3UA/P ON-02293 1
61 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-01047 2
62 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
63 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 1
64 28-Oct-2021    ON3UA/P ON-01084 1
65 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01771 1
66 01-Nov-2021    ON3UA/P ON-00456 2
67 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-01079 1
68 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-02404 1
69 09-Nov-2021    OT4V/P ON-02297 1
70 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 2
71 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-01533 1
72 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-02020 1
73 12-Nov-2021    ON3YB/P ON-02714 1
74 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 1
75 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 1
76 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 1
77 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-00004 1
78 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01067 1
79 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01069 1
80 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-02283 1
81 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-00901 1
82 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02128 1
83 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02555 1
  95
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.026 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum