King & Queen Chaser IK2IQC


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01640 2
3 17-Jan-2021    ON4LKL/P ON-02401 1
4 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
5 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
6 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02392 1
7 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
8 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 1
9 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 1
10 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 2
11 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 2
12 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00571 1
13 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 2
14 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
15 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
16 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
17 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
18 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
19 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-00457 1
20 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 1
21 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 1
22 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
23 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 2
24 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 2
25 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
26 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
27 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
28 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 2
29 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 2
30 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
31 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 1
32 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
33 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 1
34 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 1
35 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 1
36 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
37 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
38 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
39 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
40 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
41 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
42 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
43 13-May-2021    OT4V/P ON-00550 1
44 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
45 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
46 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
47 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 1
48 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 1
49 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
50 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
51 23-May-2021    ON4CRD/P ON-00830 1
52 25-May-2021    OT4V/P ON-01403 1
53 30-May-2021    ON3EA/P ON-00581 1
54 31-May-2021    OT4V/P ON-00567 1
55 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
56 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
57 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
58 11-Jun-2021    OT4V/P ON-00396 1
59 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 1
60 05-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-01159 2
61 07-Aug-2021    ON6EF/P ON-00594 1
62 09-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02421 1
63 10-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00001 1
64 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
65 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
66 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
67 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00897 1
68 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-00899 1
69 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02122 1
70 25-Aug-2021    ON6WL/P ON-02126 1
71 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01364 1
72 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01366 1
73 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-01367 1
74 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02197 1
75 02-Sep-2021    ON6WL/P ON-02534 1
76 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02132 1
77 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02133 1
78 21-Sep-2021    ON6WL/P ON-02529 1
79 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00360 1
80 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00361 1
81 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00362 1
82 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-00379 1
83 22-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01459 1
84 22-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01460 1
85 22-Sep-2021    ON6WL/P ON-02131 1
86 09-Oct-2021    ON4AUB ON-02013 2
87 09-Oct-2021    ON4AUB ON-02713 2
88 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-00452 1
89 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02205 1
90 15-Oct-2021    ON6WL/P ON-02302 1
91 25-Oct-2021    ON3UA/P ON-02293 1
92 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-01533 1
93 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-02020 1
94 18-Nov-2021    ON6WL/P ON-01927 1
95 18-Nov-2021    ON6WL/P ON-02723 1
96 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-00901 1
97 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02128 1
98 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02555 1
  109
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.038 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum