King & Queen Chaser ON3UA


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01640 1
2 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 1
3 17-Jan-2021    ON4LKL/P ON-02401 1
4 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
5 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
6 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-00305 1
7 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01729 1
8 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01745 1
9 31-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01759 1
10 04-Feb-2021    ON4CAS ON-01082 7
11 04-Feb-2021    ON4CAS ON-01083 1
12 04-Feb-2021    ON4CAS ON-02407 5
13 04-Feb-2021    ON4CAS ON-02411 1
14 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
15 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
16 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
17 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
18 01-Mar-2021    ON4LO/P ON-02632 1
19 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
20 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
21 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
22 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
23 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
24 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
25 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 1
26 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-00340 2
27 13-Mar-2021    ON6WL/P ON-02578 2
28 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
29 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
30 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
31 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
32 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 2
33 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
34 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
35 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
36 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 1
37 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 1
38 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
39 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
40 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 2
41 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 2
42 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
43 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 2
44 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01609 1
45 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01625 1
46 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01626 1
47 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
48 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
49 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
50 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 3
51 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 3
52 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 3
53 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 3
54 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
55 21-Apr-2021    ON5SWA/P ON-00566 1
56 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 2
57 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 2
58 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 2
59 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
60 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
61 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
62 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 2
63 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
64 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 3
65 13-May-2021    ON6WL/P ON-00180 1
66 13-May-2021    ON6WL/P ON-00185 1
67 13-May-2021    ON6WL/P ON-00202 1
68 13-May-2021    OT4V/P ON-00550 2
69 13-May-2021    ON6WL/P ON-01598 1
70 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
71 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 1
72 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 2
73 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01445 2
74 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
75 23-May-2021    ON6EF/P ON-00002 1
76 25-May-2021    OT4V/P ON-01403 2
77 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 4
78 30-May-2021    ON3EA/P ON-00581 1
79 31-May-2021    OT4V/P ON-00567 1
80 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 3
81 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
82 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 2
83 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
84 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
85 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
86 11-Jun-2021    OT4V/P ON-00396 1
87 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00454 1
88 26-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00891 1
89 26-Jun-2021    ON6EF/P ON-02085 1
90 03-Jul-2021    ON3CED/P ON-00236 1
91 03-Jul-2021    ON6WL/P ON-00304 1
92 04-Jul-2021    ON6WL/P ON-00299 2
93 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02358 1
94 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02620 1
95 12-Jul-2021    ON/PD0RWL/P ON-02725 1
96 06-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00553 2
97 07-Aug-2021    ON6EF/P ON-00594 1
98 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 3
99 08-Aug-2021    ON7DE/P ON-02729 2
100 09-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02421 1
101 10-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00001 1
102 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00669 1
103 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02095 1
104 12-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02368 1
105 15-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02372 1
106 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01355 1
107 21-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02156 1
108 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00320 2
109 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-01750 2
110 23-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-02477 2
111 28-Aug-2021    ON/PD0RWL/P ON-00590 2
112 01-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01309 1
113 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 1
114 03-Sep-2021    ON6EF/P ON-02427 1
115 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-01420 1
116 07-Sep-2021    ON5SEL/P ON-02277 1
117 09-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00422 1
118 19-Sep-2021    ON4OSA/P ON-02077 1
119 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00342 1
120 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
121 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
122 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00272 1
123 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00273 1
124 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00274 1
125 02-Oct-2021    ON6WL ON-02013 13
126 02-Oct-2021    ON6WL ON-02713 13
127 08-Oct-2021    ON6WL/P ON-01642 2
128 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 3
129 14-Oct-2021    ON6WL/P ON-01640 1
130 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 2
131 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00569 6
132 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00571 1
133 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 2
134 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02431 5
135 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 4
136 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00556 1
137 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00557 1
138 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01045 1
139 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01055 2
140 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01771 1
141 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-01079 2
142 04-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00761 1
143 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
144 10-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-01064 5
145 10-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-01065 5
146 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 3
147 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-01533 1
148 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-02020 1
149 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-00350 1
150 12-Nov-2021    ON6WL/P ON-02136 1
151 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 1
152 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 1
153 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 1
154 17-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00587 3
155 19-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02397 1
156 22-Nov-2021    ON5SEL/P ON-01398 1
157 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-00004 1
158 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01067 1
159 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01069 1
160 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-02283 1
  264
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.01 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum