King & Queen Chaser IZ2OIF


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 09-Jan-2021    ON6WL/P ON-00454 1
2 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
3 15-Jan-2021    ON4LKL/P ON-01640 2
4 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-00343 3
5 16-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-00587 3
6 16-Jan-2021    ON6WL/P ON-02565 3
7 17-Jan-2021    ON4LKL/P ON-02401 1
8 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
9 24-Jan-2021    ON4CEQ/P ON-01440 1
10 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
11 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-00366 1
12 30-Jan-2021    ON6WL/P ON-02710 1
13 01-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01052 10
14 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
15 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
16 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
17 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
18 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02340 1
19 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02343 1
20 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02344 1
21 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
22 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
23 19-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01053 1
24 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
25 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
26 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
27 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
28 24-Feb-2021    PD0RWL/P ON-02420 1
29 01-Mar-2021    ON4LO/P ON-02632 1
30 02-Mar-2021    OT4V/P ON-02394 1
31 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
32 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
33 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
34 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
35 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
36 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00589 1
37 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01042 1
38 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01045 2
39 12-Mar-2021    ON3VJU/P ON-01055 3
40 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-00571 1
41 15-Mar-2021    ON3VJU/P ON-02431 2
42 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00298 1
43 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01739 1
44 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01740 1
45 17-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01741 1
46 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00309 1
47 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00310 1
48 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00311 1
49 18-Mar-2021    ON4LKL/P ON-00312 1
50 19-Mar-2021    ON6EF/P ON-00543 1
51 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-01445 2
52 20-Mar-2021    ON4LKL/P ON-02384 1
53 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 1
54 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 1
55 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
56 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
57 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
58 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
59 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-00457 1
60 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 1
61 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 1
62 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
63 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 1
64 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 1
65 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 1
66 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01609 2
67 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01625 2
68 29-Mar-2021    ON3YB/P ON-01626 2
69 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01627 1
70 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01628 1
71 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01629 1
72 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01630 1
73 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01631 1
74 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01632 1
75 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01636 1
76 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 1
77 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 1
78 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-02006 1
79 30-Mar-2021    ON3EA/P ON-00582 1
80 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
81 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
82 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 2
83 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
84 01-Apr-2021    ON6WL/P ON-02558 1
85 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
86 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
87 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 1
88 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
89 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-00345 1
90 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00551 1
91 09-Apr-2021    ON3YB/P ON-00555 1
92 09-Apr-2021    ON6WL/P ON-02557 1
93 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
94 18-Apr-2021    ON6WL/P ON-02582 1
95 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 2
96 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
97 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01086 1
98 26-Apr-2021    ON6WL/P ON-00344 1
99 26-Apr-2021    ON3UA/P ON-01159 1
100 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 2
101 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 2
102 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
103 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
104 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
105 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
106 13-May-2021    ON6WL/P ON-00180 1
107 13-May-2021    ON6WL/P ON-00185 1
108 13-May-2021    ON6WL/P ON-00202 1
109 13-May-2021    ON6WL/P ON-01598 1
110 14-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-00430 1
111 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 2
112 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 1
113 20-May-2021    ON6WL/P ON-00885 1
114 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01444 2
115 21-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02079 1
116 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02549 1
117 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02550 1
118 24-May-2021    ON2LVC/P ON-02551 1
119 29-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02404 3
120 31-May-2021    OT4V/P ON-00567 1
121 01-Jun-2021    ON6WL/P ON-00351 1
122 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
123 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
124 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
125 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
126 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 1
127 17-Sep-2021    ON3UA/P ON-00584 1
128 20-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01926 1
129 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00269 1
130 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00272 1
131 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00273 1
132 30-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-00274 1
133 06-Oct-2021    ON4AUB ON-02713 2
134 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 2
135 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 1
136 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00569 2
137 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
138 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 2
139 03-Nov-2021    ON2LVC/P ON-01079 2
140 09-Nov-2021    OT4V/P ON-02297 1
141 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
142 10-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-01064 1
143 10-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-01065 1
144 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 2
145 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-01533 1
146 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-02020 1
147 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00357 1
148 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-00358 1
149 16-Nov-2021    ON6WL/P ON-02127 1
150 19-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02397 1
151 22-Nov-2021    ON5SEL/P ON-01398 1
152 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-00004 1
153 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01067 1
154 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-01069 1
155 23-Nov-2021    ON6EF/P ON-02283 1
156 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-00901 1
157 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02128 1
158 26-Nov-2021    ON6WL/P ON-02555 1
  196
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.037 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum