King & Queen Chaser F5IET


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 2
2 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
3 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
5 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00378 1
6 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00379 1
7 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02131 1
8 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02132 1
9 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02528 1
10 19-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02529 1
11 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-00929 1
12 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02318 1
13 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02600 1
14 28-Feb-2021    ON2LVC/P ON-02601 1
15 01-Mar-2021    OT7L/P ON-02632 1
16 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
17 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
18 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
19 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
20 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
21 09-Mar-2021    OT7L/P ON-00556 2
22 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
23 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
24 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
25 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
26 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
27 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00749 2
28 22-Mar-2021    ON3YB/P ON-00750 2
29 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01064 4
30 22-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01065 4
31 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01082 1
32 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-01083 1
33 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02407 1
34 23-Mar-2021    ON3UA/P ON-02411 1
35 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01157 1
36 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01161 1
37 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 3
38 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 3
39 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
40 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00219 1
41 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-00230 1
42 29-Mar-2021    ON5SWA/P ON-00558 2
43 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01998 1
44 29-Mar-2021    ON3UA/P ON-01999 1
45 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-00257 1
46 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01518 1
47 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01551 1
48 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01552 1
49 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01641 1
50 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01689 1
51 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01690 1
52 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-01691 1
53 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02013 1
54 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02014 1
55 30-Mar-2021    ON3UA/P ON-02713 1
56 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-00228 1
57 05-Apr-2021    ON3CED/P ON-02033 1
58 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01084 4
59 08-Apr-2021    ON5SWA/P ON-02408 1
60 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 2
61 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
62 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-00007 1
63 13-Apr-2021    ON3UA/P ON-01056 1
64 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01459 1
65 15-Apr-2021    ON6EF/P ON-01460 1
66 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
67 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 2
68 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 2
69 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 2
70 25-Apr-2021    ON5SWA/P ON-01085 1
71 27-Apr-2021    ON3UA/P ON-01398 1
72 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
73 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
74 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
75 01-May-2021    ON5SWA/P ON-01399 1
76 03-May-2021    OT7L/P ON-01404 1
77 06-May-2021    ON3UA/P ON-00690 1
78 06-May-2021    ON3UA/P ON-00691 1
79 06-May-2021    ON3UA/P ON-00692 1
80 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 2
81 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 3
82 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
83 12-May-2021    ON6WL/P ON-00339 1
84 12-May-2021    ON6WL/P ON-00355 1
85 12-May-2021    ON6WL/P ON-00356 1
86 12-May-2021    ON6WL/P ON-02130 1
87 13-May-2021    ON6WL/P ON-00180 1
88 13-May-2021    ON6WL/P ON-00185 1
89 13-May-2021    ON6WL/P ON-00202 1
90 13-May-2021    ON6WL/P ON-01598 1
91 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
92 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 1
93 08-Jun-2021    ON6WL/P ON-02724 1
94 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00170 1
95 10-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-00171 1
96 19-Jun-2021    ON2LVC/P ON-00419 1
97 19-Jun-2021    ON2LVC/P ON-00952 1
98 24-Jun-2021    ON3UA/P ON-02361 2
99 27-Jun-2021    ON4CRD/P ON-02727 1
100 08-Aug-2021    ON4EC/P ON-00012 1
101 08-Aug-2021    ON6WF/P ON-01431 1
102 08-Aug-2021    ON4PRA/P ON-02729 2
103 02-Sep-2021    ON/PD0RWL/P ON-01902 1
104 13-Oct-2021    ON6EF/P ON-00456 2
105 14-Oct-2021    ON6WL/P ON-01640 2
106 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00551 1
107 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00555 1
108 18-Oct-2021    ON3UA/P ON-00587 2
109 20-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00540 2
110 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00569 2
111 26-Oct-2021    ON3UA/P ON-01047 2
112 26-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-02396 1
113 27-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-00552 3
114 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01045 1
115 29-Oct-2021    ON/PD0RWL/P ON-01055 1
116 01-Nov-2021    ON3UA/P ON-00002 1
117 02-Nov-2021    ON3UA/P ON-02082 1
118 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-00410 2
119 04-Nov-2021    ON/PD0RWL/P ON-00761 1
120 04-Nov-2021    ON3UA/P ON-02349 2
121 09-Nov-2021    OT4V/P ON-02297 1
122 09-Nov-2021    ON5SEL/P ON-02333 1
123 11-Nov-2021    ON6EF/P ON-00593 2
124 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-01533 1
125 11-Nov-2021    ON3CED/P ON-02020 1
126 12-Nov-2021    ON3YB/P ON-02714 2
  165
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.036 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum